Nasi uczniowie, Piotrek Karwacki i Alan Słabosz, wzięli udział w V Regionalnym Turnieju Szachowym

o tytuł SZACH-MISTRZA Niwki zorganizowanym w SP 15 w roku 20-tej rocznicy likwidacji KWK Niwka Modrzejów.

 Chłopcy godnie reprezentowali szkołę 👍👏💪 Piotr w pięknym stylu zdobył I miejsce w kategorii "Skoczek".

Z ogromną radością i dumą po raz kolejny składamy gratulacje oraz dziękujemy za fantastyczną postawę sportową 👏😍👌