Uczniowie "Dziesiątki" pod kierunkiem nauczyciela mgra Dawida Drogosza otrzymali Certyfikat "Społecznie odpowiedzialnej placówki

w roku szkolnym 2018/2019" w piątej polskiej edycji światowego projektu edukacyjno-pomocowego UNICEF, którego początki sięgają 1999 roku.

Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

pokazanie, że pomaganie jest pożyteczne i dobre, bo niesie ratunek innym dzieciom.