Wolontariusze ze Szkolnych Kół Caritas Diecezji Sosnowieckiej uczestniczyli w warsztatach pod hasłem „Tropić własne talenty i odkrywać siłę współpracy”.

Znakomite zajęcia poprowadził znany nam już pan Marcin Skorek.

W czasie spotkania rozmawialiśmy na ważne dla człowieka tematy dotyczące naszych wartości, emocji, umiejętności komunikacji oraz współpracy.

Uczyliśmy się jak odkrywać w sobie uczucia, a także jak odkrywać i pielęgnować mocne strony oraz doskonalić słabsze.

Przekonaliśmy się jak cenne jest zaufanie, współpraca i komunikacja, by osiągać założone cele, odnosić sukcesy.

Dlatego ważna jest rozmowa z drugim człowiekiem, który może potrzebować wsparcia lub tego wsparcia może udzielić nam.

Wolontariusze i opiekunowie nagrodzili Pana Marcina wielkimi brawami.