„Wirusoochrona”

 

"Dziesiątka" we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Sosnowcu

 realizuje projekt edukacyjno-wychowawczy „Wirusoochrona”.

Nauczyciele wspólnie z rodzicami prowadzą działania informacyjne i edukacyjne skierowane do uczniów klas I-III

ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie oraz znaczącą rolę higieny, jako ważnego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów.

W trakcie zajęć dzieci poszerzają wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową,

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej.