Sosnowiecka policja prowadzi spotkania z uczniami organizowane w ramach kampanii „Kto się przezywa, sam się tak nazywa”

Trzecioklasiści w ramach programu profilaktycznego, mającego na celu ograniczenie nietolerancji na jakimkolwiek tle i walkę z wykluczeniem w grupie rówieśniczej,

rozmawiali o właściwych postawach i zachowaniach w relacjach z drugim człowiekiem. W trakcie dyskusji poruszyli zagadnienia tolerancji, akceptacji i odmienności.

Wspólnie szukali najlepszych rozwiązań i zachowań w sytuacjach dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej, a także sytuacjach wyjątkowych, czy kryzysowych.

Wskazywali na konsekwencje łamania zasad życia społecznego i przepisów prawa.