Zabawy i zajęcia ruchowe

 

Budujemy i wzmacniamy więzi rówieśnicze, bo wiemy, że przyjaciele są jak słońce i gwiazdy.

I chociaż nie zawsze ich widzimy, zawsze przy nas są.