Zajęcia świetlicowe

 

Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych, pobudzanie wyobraźni twórczej

i kompetencji społecznych na fantastycznych zajęciach z Panią mgr Beatą Papierską