W ramach Edukacji Globalnej kolejne szkolne działania dydaktyczne i wychowawcze w zakresie ekologicznej dbałości o środowisko

w kontekście wyjątkowej publikacji "Ziemia wspólnym dobrem".

Autorzy przewodnika podkreślają bezcenną rolę człowieka w procesie dbałości o nasz największy naturalny skarb.

Zgodnie z przekazem zawartym w przewodniku każdy z nas może mieć konkretny wpływ i wkład w ciągłe oraz konsekwentne polepszanie jakości środowiska naturalnego.

Stanowisko to wskazuje na siłę i mądrość jednostki, która swoim postępowaniem może decydować o lokalnym

 i globalnym kształtowaniu zachowań ekologicznych w duchu poszanowania przyrody i ludzkiego życia.

Dlatego ustawiczne działania ukierunkowane są na jedno z priorytetowych zagadnień, dotyczących dbałości i troski o naszą planetę, czyli dom wszystkich ludzi.

Pamiętajmy na co dzień, że mamy społeczny i moralny obowiązek, aby utrzymywać miejsce, w którym żyjemy,

w jak najlepszym stanie, nie tylko dla siebie samych, ale także dla przyszłych pokoleń.