Każdego dnia uczymy się dobra.
Zbliżająca się jesień to czas rozpoczęcia corocznej kampanii „Pola Nadziei”, której organizatorem w naszym mieście jest Hospicjum św. Tomasza Ap.

Sadzenie żonkili w szkolnych ogródkach jest symbolem wsparcia i pomocy dla podopiecznych sosnowieckiego hospicjum.

Żonkil jest bowiem znakiem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Według „Słownika symboli” Władysława Kopalińskiego

żonkil symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią, miłości niebiańskiej nad ziemską.

Kwiat poprzez swoją subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia, symbolizując kruchość i ulotność życia. Przemijanie - stałą metamorfozę...