Zuchy w terenie

Doskonałym miejscem do organizacji zbiórek zuchowych jest  park  im. S. Żeromskiego, gdzie można spotkać wiele pomników przyrody. 

Kryterium określające kwalifikację drzewa jako pomnik przyrody jest obwód pnia na wysokości 1,3 m od ziemi..

Naszym dzielnym zuchom udało się znaleźć wszystkie okazy.

Celem zbiórki było zachęcenie do obserwacji środowiska przyrodniczego,

 jakim jest park w jesiennej szacie,  

a także wielozmysłowe poznanie otaczającej przyrody. Czuwaj!